Ligi oznaczone kolorem pomarańczowym oznaczają aktywny turniej